Leveranse av Aker på aktuerte kuleventiler med lokalt kontrollpanel
HV on/off kuleventiler

Leveranse av Aker på aktuerte kuleventiler med lokalt kontrollpanel

På sensommeren fikk Norflo bestilling av Aker på aktuerte kuleventiler med lokalt kontrollpanel. Ventilene ble produsert av Zavero i Italia og aktuator og panel står Biffi bak, også fra Italia.
I 2020 fikk Aker Solutions kontrakt av Shell for å redusere trykkfall på en flowline seksjon for nedstrøms slug catcher på Ormen Lange Nyhamna land anlegg. En del av løsningen var å installere nye HV on/off kuleventiler.

På sensommeren fikk Norflo bestilling av Aker på aktuerte kuleventiler med lokalt kontrollpanel. Ventilene ble produsert av Zavero i Italia og aktuator og panel står Biffi bak, også fra Italia.

Oppstart hos Shell var satt til tidlig 2021 så leveringstid var meget kritisk. Og en del hos Aker hadde nok sine tvil om dette ville gå, da Italia var stengt ned pga Covid-19.

Aker Solutions var tidlig ute og engasjerte sine kollegaer i Milano til å følge opp denne leveransen. Vi var for så vidt rolige da vi har jobbet med Zavero i 18 år og kjenner til deres leveringspunktlighet, men samtidig følte vi en viss uro da vi satt hjemme uten å fysisk kunne reise noen sted for å følge opp våre leveranser. 

Zavero åpnet fabrikken for Aker Solutions sin inspektør i Milano og satte av et eget område for denne leveransen hvor Aker kunne komme og gå som dem ville, så lenge korona restriksjoner ble fulgt.
I Norge hadde vi møter annenhver uke, gjerne sammen med Italia for å få en oppdatering av produksjonen og samtidig holde oss oppdatert på siste nytt av Covid-19.

Uker ble til måneder og til slutt var alt ferdig produsert og vi kjørte da en FAT sammen med kunde, representanter fra Shell i Norge fikk også delta via video. 

Til tross for nedstenginger og mye usikkerhet, ble leveransen overlevert Aker Solutions på avtalt tid. Dem er nå installert på landanlegget på Nyhamna.
 
 
Til Norflo,
Denne pakken ble overlevert 05.02.2021 uten problemer eller punch som skylles dere som leverandør.
Det er med stor tilfredshet vi kan notere oss at leveransen er fullført innenfor avtalt leveringsdato. Dette er spesielt imponerende ut fra rådende forhold (COVID19) og når vi vi vet at samarbeidet mellom ventilprodusent (ZaVeRo) og aktivator leverandør (Biffi) er nytt.
Vi vil også berømme både dere og produsentene for det gode samarbeidet våre lokale oppfølgere har opplevd. I tillegg fremhever vår inspektører den åpenhet de har blitt møtt med hos ZaVeRo som avgjørende for kunne holde leveransen på plan.
Vi slutte meg til andre innkjøper fra Aker i å gi en stor «thumbs up» for deres produsenter i Italia og den måten dere som importør har representert disse mot oss.
 
-Senior Innkjøper-
Aker Solutions
 
// Tilbake
}, []);