wh
En oppdatering vedrørende "COVID-19 situasjonen i Norflo a/s
Til våre forbindelser : Som en følge av COVID-19, møter vi alle daglig nye utfordringer, både personlig og forretningsmessig.
zavero-gallery-03
DIB - Double Isolation & Bleed
DIB er en ventil som kan erstatte DBB (Double Block & Bleed) der det er behov for dette. Eksempelsvis ved plassmangel eller vektfokus.
Sea%20water
Ventiler for sjøvann
Sjøvann er et aggressivt og korrosjonsfremmede media, og det kan være en utfordring å finne rett material-kombinasjon, spesielt hvis man ønsker lang levetid på systemet og samtidig forsvare et budsjett.
shutterstock_353473355
Ventil sjekkliste
Nøye planlegging og oppmerksomhet på detaljer er viktig når du gjør ditt ventil valg for både kritiske og ikke kritiske applikasjoner. Mens ventilers hensikt er å kontrollere væsker, er det en god del andre faktorer som må vurderes i utvelgelsesprosessen.
digi1
Vi digitaliserer oss
I forbindelse med digitalisering av bedriften, har vi også valgt å oppgradere både hjemme- og facebook siden vår.