Sea%20water

Ventiler for sjøvann

Sjøvann er et aggressivt og korrosjonsfremmede media, og det kan være en utfordring å finne rett material-kombinasjon, spesielt hvis man ønsker lang levetid på systemet og samtidig forsvare et budsjett.

For å forlenge levetiden på ventiler som skal brukes til sjøvann, er det viktig med rett materialvalg.
Velger man rett materiale så vil man kunne redusere kostnadene og forlenge levetiden.

En kan bruke alternative løsninger for utfordringen:

1. Et system med lav startkostnad, som i all hovedsak består av karbonstål og / eller støpejern og som vil kreve betydelig med vedlikehold i løpet av systemets levetid.

2. Et system med høyere startkostnad, som i all hovedsak består av legeringsmaterialer, og vil kreve mye mindre vedlikehold.

3. Et system med en kombinasjon av alternativ 1 og 2, og på den måten redusere startkostnaden og samtidig øke levetiden.

Andre materialer som kan være egnet er Super Duplex / Duplex og Titan, dette er relativt dyre alternativ men vurderes basert på kost/nytte effekt.

Materialer ofte brukt i sjøvannservice kan eksempelvis være,
Bronse B 61 og B 62.

Også Aluminium Bronse  B-148 ( Al/Br - 953 ) anvendes i visse applikasjoner.
Materialet har noen av de samme egenskapene som bronse B61 og B62, men har bedre korrosjonsbestandighet og står bedre i sjøvanns service enn de forannevnte material gradene.  
Kostnaden er noe høyere enn B61/62, men betydelig mindre enn Duplex og Titan.

Et annet anvendt materiale er Nikkel Aluminium Bronse, B-148 Ni.Al.Br – 955.

De overnevnt er materialvalg som anvendes av våre kunder, og som det rapporteres gode erfaringer med.

Trykk/temperatur/service spiller selvsagt inn når det velges material grad.

Vi har levert større pakker med ventiler for sjøvann, både til rigg og båt og har fått gode tilbakemeldinger på ventilmaterialet.

Et alternativ som også benyttes er ventil hus i seigjern med en bronse/aluminium bronse trim.


Ta kontakt med oss i dag og få hjelp til å velge riktig løsning.


Kontakt oss >>
}, []);